Menu
Your Cart

Üzleti feltételek

www.lia-vie.sk webhely üzleti feltételei 


    I. Bevezető rendelkezések 

    Ezek a feltételek vonatkoznak az "online áruház: lia-vie.sk " vásárlásokra, amelyeket a következő üzemeltet: 

    Diamant 2010, sro , Novomestská 15 , 940 01 Nové Zámky, ID: 34145672, info@lia-vie.sk . 

    Az üzleti feltételek meghatározzák az eladó és a vevő jogait és kötelezettségeit. A megrendelés elküldésével a vevő azt is megerősíti, hogy elfogadja ezeket a feltételeket. Minden szerződéses kapcsolatot a Magyar Köztársaság törvényei kötnek. Ha a szerződő fél fogyasztó (kiskereskedelem), a kapcsolatokat az üzleti feltételek és a kapcsolatok szabályozzák, amelyeket a Polgári Törvénykönyv és a Fogyasztóvédelmi törvény nem szabályoz. Ha a szerződő fél vállalkozó (nagykereskedelem), akkor a kapcsolatokat a feltételek szabályozzák, és a velük nem szabályozott kapcsolatokra a módosított Kódex szabályozza. 

    II. A vételi szerződés megrendelése és megkötése 

    A vevő megrendelte az árukat, amelyek fel vannak sorolva a www.lia-vie.hu weboldalon. A megrendelés folyamata a megrendelőlap kitöltésével és a vevő általi megerősítésével fejeződik be. A megrendelés megerősítésével a vevő kijelenti, hogy kötelezi az eladót a megrendelésben meghatározott áruk megrendelésére, hogy elolvasta ezeket a feltételeket, hogy egyetért velük, és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti őket! 

    Az üzleti feltételek szempontjából a vevő megrendelése vételi szerződés megkötésére irányuló javaslatnak tekintendő a megrendelésben meghatározott áruk vonatkozásában. A megrendelésben meghatározott árukra vonatkozó adásvételi szerződést a vevő és az eladó kötik meg, amikor az eladó a megrendelést visszaigazolja a vevőnek. Az adásvételi szerződést magyar nyelven kötik meg. A vevő kijelenti, hogy a megrendelés megerősítésével kifejezetten egyetért a vételi szerződés megkötésének módszerével. 

    Az adásvételi szerződéssel az eladó vállalja, hogy a megrendelésben meghatározott árut az üzleti feltételeknek megfelelően szállítja a megrendelésben meghatározott áruk kézbesítési helyére, és a vevő vállalja, hogy átveszi az árut az eladótól vagy az általa választott fuvarozótól, és megfizeti az eladónak a megrendelésben meghatározott áruk vételárát. 

    III. Szállítási és szállítási feltételek 

    Az árut az eladó a megrendelés megerősítésétől számított hét munkanapon belül (a bejelentett ünnep kivételével) küldi el, a készletben lévő áruk rendelkezésre állásától függően. 

    Az áruk kiszállítása ezen feltételek szerint az áruk vevőnek történő szállításának pillanatát jelenti a vételi szerződésnek megfelelően. Az áruknak a vásárló általi indokolatlan elutasítása nem minősül az áru átadására vonatkozó kötelezettség megszegésének. 

    Az áruk tulajdonjoga az alábbiak szerint oszlik meg a vevőnek a vételár megfizetésekor: 
    - készpénzfizetés esetén a vételár megfizetése a fuvarozónak 
    - banki átutalás / online fizetés 
    - készpénzben az áruk személyes találkozón történő átvételekor tanácsadónak

    Az áruk kézbesítési módja: 
    - futár 

    Az árut úgy csomagolják, hogy védve legyenek a sérülésektől. A vevőnek joga van megtagadni az áru átvételét a szállítótól, ha az árut sérült csomagolásban szállítják. 

    Az áruk szállításának költségei 
    A Szlovák Köztársaságban, a Cseh Köztársaságban, HU-n belüli áruszállítás postai szállítási költsége 6,00 EUR. 
    Ha 100 eurót meghaladó árut rendel, az eladó fizeti a postai költségeket. 

    IV. Fizetési feltételek 

    - készpénz fizetés esetén a vételár megfizetése a fuvarozónak 
    - banki átutalással / online fizetési átjáróval 
    - készpénzben az áru átvételekor 

    V. Panaszkezelési eljárás és a szerződéstől való elállás 

    A vevőnek joga van bármikor indoklás nélkül visszavonni a megrendelést annak megerősítése előtt. A megrendelés visszaigazolása után csak akkor, ha az eladó nem felel meg a megállapodás szerinti szállítási feltételeknek. Megerősített megrendelés visszavonása esetén a vevő köteles megtéríteni az eladónak a jelen intézkedés által okozott károkat. Az eladó a kárpótláshoz való jogot elsősorban „megrendelésre” vásárolt termékek esetében használja, amelyeket vásárló kérésére kellett beszerezni, vagy ha az áruk biztosítása kapcsán már felmerült bizonyítható költségek. A lemondási díj az áruk teljes árának 50% -áig terjedhet. 
    A vevő az áru kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül indoklás nélkül felmondhatja a szerződést. Az e szakasz rendelkezései nem vonatkoznak kifejezetten a jogi személyekre és a természetes személyekre - vállalkozókra és természetes személyekre. A vevő papíron vagy e-mailben az info@lia-vie.hu címen élhet az eladóval kötött szerződés elállási jogával . A fogyasztó az online Termékpanasz űrlapot használhatja a szerződéstől való elállásra. Ha úgy dönt, küldjön nekünk írásbeli nyilatkozatot a szerződés elállásáról az árukkal együtt, feltüntetve a rendelés számát, a vásárlás dátumát és a pénzügyi elszámolás számlaszámát.
    Az árut a vásárlás igazolásával együtt legkésőbb az áru átvételétől számított 14 napon belül küldje el a Diamant 2010, sro , Novomestská 15 , 940 01 Nové Zámky címre. Ha a vevő-fogyasztó ezt a jogot kívánja gyakorolni, akkor az árut abszolút sértetlen állapotban, láthatóan sértetlen és szakszerűtlen kezelés nélkül, eredeti, teljesen sértetlen csomagolásban, és minden szükséges előírásnak, pl. utasítások, jótállási kártya és komplett tartozékok. A szerződéstől való elállást követően csak az áru eladónak történő visszaküldésének költségeit kell viselnie. A vevő felelős az áruk értékének olyan csökkenéséért, amely az áruk ilyen kezelése következtében jelentkezett, és amely az áruk tulajdonságainak és működőképességének meghatározásához szükséges kereteken kívül esik.
    A vevő visszaküldött áruk pénzét legkésőbb az adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül visszakapja.

    VI. Ügyek elrendezése

    A Diamant 2010 s.r.o. és a Vevők közötti problémákat bíróságon kívül is meg lehet oldani.Ilyen esetben a vásárló,fogyasztó felveheti a kapcsolatot a peren kívüli vitarendezés tárgyával,például Szlovák Kereskedelmi Felügyelettel,vagy a vitát egy erre a célra létrehozott ODR- platformon keresztül oldhatja meg.Az eladó azt javasolja,hogy a Vevő először vegye fel a kapcsolatot Diamant 2010 s.r.o.céggel hogy a vita peren kívül legyen elrendezve.Az Egyesült Nemzetek Nemzetközi (ENSZ) Árukereskedelmi Egyezménye (CISG) a Ezen egyezmény 6. cikkeje ebben az esetben nem jön létre.A kapcsolattartó e-mail címe : info@lia-vie.sk.Diamant 2010 s.r.o.azonban azt javasolja ,hogy kapcsolatba lépjen velük az elérhetőségi űrlapon keresztül.Jelen Általános Szerződési Feltételek 2020.szeptember 3-tól érvényesek és hatályon kívül helyezik az ÁSZF előző verzióját.Az eladó fentartja a jogot az ÁSZF előzetes értesítés nélkül megváltoztatására.

    VII. Magánélet 

    Minden szükséges információ megtalálható a http://liavie.hu/ochrana-osobnych-udajov

    Ezek a feltételek érvényesek: 2020.07.19-től